Ammiak sintez qilish asbobi

Amorf va kristal jismlar to’plami

Aneroid-barometr

Arximed chelakchasi

Placeholder

Avtomatik mikropipetka

Ballistik to‘pponcha

Bimetall plastina

Placeholder

Biologiya fani bo’yicha rangli plakatlar to’plami

Bir ustunchali laboratoriya shtativi

Placeholder

Bir xil hajmli brusoklar to‘plami

Bir xil massali va bir xil hajmli brusoklar to‘plami

Placeholder

Bir xil massalibrusoklar to‘plami

Bo’tako’z guli modeli

Bug’doygulining model-mulyaji

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart