Artikul: EL-2-54-uz

Elektrodinamika asoslari bo‘yicha «elektr-2» ko‘chma (mobil) laboratoriya jamlanmasi

Elektrodinamika asoslari bo‘yicha “Elektr – 1” ko‘chma laboratoriya jamlanmasi umumta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida fizika kursining elektrodinamika asoslari bo‘limidan laboratoriya va ko‘rgazmali tajribalar o‘tkazish uchun mo‘ljallangan.
JAMLANMASI
1. Kontakt uyachali panel-1 dona
2. Kontaktli plastik korpusdagi
rezistor (35х20) (10 Ω)- 2 dona
3. Kontaktli plastik korpusdagi
rezistor (35х20)(100 Ω)-1 dona
4. Kontaktli plastik korpusdagi
resistor (35х20) (1kΩ) -1 dona
5. Kontaktli plastik korpusdagi
rezistor (35х20)(10kΩ)-1 dona
6. Kontaktli plastik korpusdagi
potensiometr (220Ω) -1 dona
7. Cho’g’lanma lampa uchun kontakli plastik korpusdagi patronlar- 2 dona
8. Kontaktli plastik korpusdagi cho‘g‘lanma lampa МН 6,3-0,34 W -5 dona
9.Kontaktli plastik korpusdagitugmachali kalit (35х20), 2 А-2 dona
10. Kontaktli plastik korpusdagiinduktivlik g‘altagi, 200 o‘ram, 0,5А -1 dona
11. Tutashtiruvchi kontakt-10 dona
12. Plastik taglik- 1 dona

Mahsulot miqdori
O‘xshash mahsulotlar

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart