Artikul: EL-2-100-uz

Elektrometr ashyolari bilan

Elektrometrlar elektr zaryadlarni qayd qilish, ularning ishoralarini aniqlash va unchalik katta bo‘lmagan potensiallar farqini qayd qilish uchun xizmat qiladi. Elektrostatik induksia hamda elektr sig‘im bo‘yicha va boshqa bir qator tajribalarni namoyish qilish uchun qo‘llaniladi.
TUZILISHI VA ISHLASH TAMOILI
Har bir elektrometr ikki yoqlama shisha bilan yopilgan, taglikka o‘rnatilgan silindrsimon korpusdan iborat. Korpusning yuqori qismidagi izalatsion vtulka orqali oxiri ko‘rsatkich strelka o‘rnatilgan sterjen bilan tugaydigan metal naycha o‘tkazilgan.
Strelka orqa tomondagi xiralashtirilgan oyna fonida yaxshi ko‘rinadi.
Korpusning ichiga darajalanmagan bo‘limli shkala mahkamlangan.
TEXNIK MA’LUMOTLAR
1. Elektrometrning gabarit o‘lchamlari, mm,350x190x100.
2. Elektometr korpusining eni, mm, ko‘pi bilan65.
JAMLANMASI
1. Elektrometrlar2 dona.
2. G‘ovak metal shar2 dona
3. Shar konduktor1 dona.
4. Kondensator disklari2 dona.
5. Uchliklar2 dona
6. Izolatsiyalovchi dastak1 dona.
7. Izolatsiyalovchi dastakdagisinov sharchasi 1 dona.
8. Organik shisha
(o‘lchami 200x200mm dan kam emas)1 dona.

Mahsulot miqdori

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart