Elektroliz bo‘yicha to‘plam

Elektrometr ashyolari bilan

Elektroskop

Elektrostatik mayatniklar(2 dona)

Erish va qotishni o’rganish uchun moddalar to’plami

Fizika kabineti uchun ta’minlash shiti

Fizika universal shtativi

Fluorestsensizya bo’yicha namoyish to’plami

Fotodiodli panel

Fotoelektrik tok manbai

Fotorezistorli panel

Placeholder

Gaz qonunlarini o’rganish laboratoriya asbobi

Placeholder

Gidravlik press (model)

Grafit kristall panjarasining modeli

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart