Halqali shar

Har xil massali hajmli jismlar to‘plami

Ichki yonuv dvigatelining modeli

Placeholder

Impulsning saqlanish qonunini o‘rganish uchun asbob

Inertsiya hodisasini namoyish qilish asbobi

Placeholder

Izolatsilovchi shtativlar (juft)

Izolyatsiyalangan dastakli plastinkalar(3 dona)

Jismlarning issiqlik sig’imini namoyish qilish asbobi

Placeholder

Kapillyar naychalar to`plami

Ko‘rgazma richag-chizg’ich

Ko‘rgazmali bloklar to‘plami

Ko‘rgazmalitomsong‘altagi

Ko‘rgazmamasshtab lineykasi

Kristall panjaralar modellari to‘plami

Placeholder

Laboratoriya dinamometri

Laboratoriya elektron tarozisi

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart