Laboratoriya induktivlik g‘altagi

Laboratoriya mikroskopi

Laboratoriya optik tagligi ashyolari bilan

Laboratoriya panellarida kondansatorlar to’plami

Laboratoriya rezistorlari to’plami

Laboratoriya shtativi bittalik ustuni bilan

Laboratoriya spektroskopi

Laboratoriya surilma reostati (100 Оm)

Laboratoriya surilma reostati (6 Оm)

Laboratoriya tarnovi

Laboratoriya tribometri

Placeholder

Laboratorya richag-chizg‘ichi

Lens qoidasini namoyish etish asbobi

Manometrli issiqlik qabul qilgich

Metall to’r (Kolbe to’ri)

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart