«Asalari to’plami»

Placeholder

«Baqaningichki tuzilishi «ho’l preparati

«Daryo qisqichbaqasi» ho’l preparati

«Hasharotlar turkumlari vakillari» kolleksiyasi.

Placeholder

«Hayvonlarda gametogenez»applikatsiya modeli

«Hujayra tuzilishi» barelyef modeli

«Igna bargli daraxt» barelyef modeli

«Kalamushichki tuzilishi «ho’l preparati

«Oqsilbiosintezi» applikatsiya modeli

«Qorinoyoqli molyuskaningtuzilishi»ho’l preparati

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart