Placeholder

Tubi yassi kolba, 100 ml

Tuproqning suv xususiyatlarini namoyish qiluvchi asbob

Turli og‘irlikdagi mayatniklar

Turli qarshilikli simlar namoyish to‘plami

Tutash idishlar

Tuynukli egik prizma

Placeholder

Uch qismli naychalar 6 мм

Uglerod II oksid kristall panjarasining modeli

Ulash simi 10 sm

Ulash simi 30 sm

Ulash simi 50 sm

Universal laboratoriya ta’minlash manbai

Ustundagimagnit mili (juft)

Xona termometri

Placeholder

Yassi tubli kolba 100ml

Yod kristall panjarasining modeli

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart