Placeholder

«Quyma temir va po’lat» to’plami

Placeholder

«Oddiy moddalar» kolleksiyasi

Ammiak sintez qilish asbobi

Placeholder

Avtomatik mikropipetka

Bir ustunchali laboratoriya shtativi

Placeholder

Bug‘lantiruvchi chinni kosa

Placeholder

Chinni tigel

Chinnihovoncha dastagi bilan

Darajalangan tomizgich

Diametri -12,5mm rezina tiqini

Diametri -14mm rezina tiqini

Diametri -16mm rezina tiqini

Diametri -32mm rezina tiqini

Elektr toki bilan tajribalar o‘tkazish asbobi

Narxlarni so‘rov berish (Narxlar varaqasini so‘rash)

Barcha maydonlar to‘ldirilishi shart